دیابت

بیماری قند معمولاً با علائمی مانند خستگی، لاغر شدن و از دست دادن عضلات شروع می شود. مبتلایان به این بیماری گاهی دچار دل بهم خوردگی و استفراغ می گردند و در صورت عدم معالجه سرگیجه، لرزش و رعشه بیمار را تا مرحله غش و ضعف شدید سوق می دهد. بیماری قند هنگامی بروز می کند که ترشح انسولین (Insulin) بوسیله لوزالمعده (Pancreatis) متوقف می گردد و یا به حد کافی در بدن ساخته نمی شود و به تبع این موضوع مقدار زیادی قند در ادرار و خون به وجود می آید که بدن نمی تواند آن را به انرژی تبدیل کند. شخص مبتلا به بیماری قند با وجود صرف غذای زیاد همیشه احساس گرسنگی نموده و غذای بیشتری می خورد.
طب سوزنی عمدتا در هنگام شروع دیابت نوع II تاثیر خوبی می تواند داشته باشد. معمولا به این بیماران در شروع بیماری توصیه به کاهش وزن می شود. طب سوزنی به راحتی می تواند با مکانیسم های مختلفی سبب کاهش اشتها و وزن گردد. البته این بیماران معمولا از اضطراب و نگرانی نیز رنج می برند که آن هم به سهولت با طب سوزنی قابل کنترل و درمان می باشد.
بهترین زمان مراجعه برای درمان در شروع بیماری، زمانی که تازه قند بیمار شناسایی شده و توصیه به کاهش وزن و ورزش شده است. معمولا قند بیمار کمتر از 140 -150 بدون دارو می باشد. در این هنگام توصیه به شروع سریع درمان می کنیم چون اگر قند خون بالاتر رود حتما باید دارو شروع گردد تا ارگانهای داخلی صدمه نبینند.
روماتیسم

درد و اختالالت حرکتی از جمله عالیم روماتیسم می باشد که یک بیماری مزمن و پیشرونده و التهابی است.در این بیماری مفاصل سینویال متورم و ملتهب شده و باعث تخریب مفاصل و ناتوانیهای فیزیکی و طول عمر کمتر مفاصل میشود.با توجه به پیچیدگی های درمانی بیماری روماتیسم درمان های غیر دارویی از جذابیت خاصی برخوردارند.
اخیرا درمان های مکمل و جایگزین با ادعای تاثیر گذاری زیاد به طور گسترده و وسیع تبلیغ میشوند.طب سوزنی که بیش از3330 سال پیش از چین شروع شده یکی از متداول ترین تراپی های مکمل و جایگزین میباشد که اثر گذاری ان از طریق تحریک اعصاب میباشد.
در این روش قدیمی سوزن های بسیار باریکی را وارد نقاط اناتومیکی خاصی کرده و انها را تحریک میکنند.به این نقاط نقاط طب سوزنی و یا نقاط مردین می گویند.طب سوزنی اغلب برای درمان مواردی همراه با درد هستند و یا عالیمی همراه با مکانیسم های بیولوژیکی دارند مورد استفاده قرار میگیرند.
علی رغم اینکه از طب سوزنی به صورت گسترده ای برای کاهش درد در موارد بسیار زیادی از جمله ارتروز شدید زانو درد های شدید بعد از عمل اختالالت عضالنی اسکلتی ومواردی از این قبیل استفاده می شود شواهد بسیار کمی از تاثیرطب سوزنی بر درد روماتیسم وجود دارد.
دو مورداز بررسی های اخیر بر روی این موضوع نشانگر عدم تاثیر طب سوزنی بر تاثیر طب سوزنی بر روی کاهش درد بیماران رماتیسمی روی بیماری روماتیسم بوده است.اما این بررسی محدودیت های متدولوژیکی داشته است.
اما در بررسی های دیگری که شامل مطالعات 30 محقق چینی بوده بیانگر اثرات مثبت طب سوزنی بر روی بیماری روماتیسم بوده است.برای اطمینان از یکی بودن تعابیر موجود از انالیز این داده ها ما به بررسی دیتاهای موجود کنونی که شامل انتشارات چینی و انگلیسی بود پرداختیم.